Users who own this game also own:

Diablo II
Diablo II
Black & White
Black & White
Sid Meier's Pirates!
Sid Meier's Pirates!
Fallout 2
Fallout 2
Final Fantasy X
Final Fantasy X

Users who love this game also love:

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Beyond Good & Evil
Beyond Good & Evil