Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Veggie Tales: The Mystery of Veggie Island
Veggie Tales: The Mystery of Veggie Island
Animal Crossing: City Folk
Animal Crossing: City Folk
Atama no Kaiten no Training: Rubik's Cube & Chou Yuumei Puzzle Tachi
Atama no Kaiten no Training: Rubik's Cube & Chou Yuumei Puzzle Tachi

Users who love this game also love:

LEGO Racers
LEGO Racers
Hogan's Alley
Hogan's Alley
The Hohei: Senjou no Inutachi
The Hohei: Senjou no Inutachi
Apathy: Narugami Gakuen Toshi Densetsu Tantei Kyoku
Apathy: Narugami Gakuen Toshi Densetsu Tantei Kyoku
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb