Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Diablo II
Diablo II
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII

Users who love this game also love:

Diablo Hellfire Bundle
Diablo Hellfire Bundle
Age of Empires
Age of Empires
Wild Arms
Wild Arms
Final Fantasy Chronicles
Final Fantasy Chronicles
Deus Ex
Deus Ex