Users who own this game also own:

Raid on Bungeling Bay
Raid on Bungeling Bay
Zoda's Revenge: Star Tropics II
Zoda's Revenge: Star Tropics II
Werewolf: The Last Warrior
Werewolf: The Last Warrior
Illusion of Gaia
Illusion of Gaia
Soul Blazer
Soul Blazer