Users who own this game also own:

Deus Ex
Deus Ex
Diablo II
Diablo II
Doom II
Doom II
Fallout
Fallout
Fallout 2
Fallout 2

Users who love this game also love:

Nemesis of the Roman Empire
Nemesis of the Roman Empire
Wario Land II
Wario Land II
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Double Dragon II: The Revenge
Double Dragon II: The Revenge