Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean
Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Super Mario World
Super Mario World
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII

Users who love this game also love:

Pier Solar and the Great Architects
Pier Solar and the Great Architects
Phantasy Star Online Episode I & II
Phantasy Star Online Episode I & II
Disney's DuckTales
Disney's DuckTales
Fushigi no Umi Nadia: The Secret of Blue Water
Fushigi no Umi Nadia: The Secret of Blue Water
Lodoss Tou Senki
Lodoss Tou Senki