Users who own this game also own:

Air Strike 2
Air Strike 2
Air Conflicts
Air Conflicts
Metroid Prime: Hunters
Metroid Prime: Hunters
Mutant Storm
Mutant Storm
Fingered
Fingered

Users who love this game also love:

Zoo Rampage
Zoo Rampage
BurgerTime
BurgerTime
Mahjong Kakutou Club DS: Wi-Fi Taiou
Mahjong Kakutou Club DS: Wi-Fi Taiou
Extreme Roads USA
Extreme Roads USA
Seisou no Amazones
Seisou no Amazones