Users who own this game also own:

Mario Bros.
Mario Bros.
Final Fantasy IV Advance
Final Fantasy IV Advance
T-72: Balkans on Fire
T-72: Balkans on Fire
Xpand Rally Xtreme
Xpand Rally Xtreme
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past

Users who love this game also love:

Namco Museum 64
Namco Museum 64
Kirby: Squeak Squad
Kirby: Squeak Squad
Lost Route
Lost Route
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
"Glow Ball" - The billiard puzzle game
"Glow Ball" - The billiard puzzle game