Users who own this game also own:

Suspended
Suspended
Simon the Sorcerer
Simon the Sorcerer
The Witness (1986)
The Witness (1986)
Stationfall
Stationfall
Planetfall
Planetfall

Users who love this game also love:

The Mahjong
The Mahjong
3D Baseball
3D Baseball
Big Bass Arcade: No Limit
Big Bass Arcade: No Limit
Army Men: Sarge's Heroes
Army Men: Sarge's Heroes
Greco Kara no Chousenjou! Kanji no Yakata to Obake-Tachi: Shougaku 5 Nensei
Greco Kara no Chousenjou! Kanji no Yakata to Obake-Tachi: Shougaku 5 Nensei