Users who own this game also own:

Sam & Max Hit the Road
Sam & Max Hit the Road
Planetfall
Planetfall
The Lurking Horror
The Lurking Horror
Enchanter
Enchanter
Sorcerer
Sorcerer

Users who love this game also love:

Pinball Fantasies
Pinball Fantasies
Laptick 2
Laptick 2
Zero 5
Zero 5
Dragon Slayer: The Legend of Heroes
Dragon Slayer: The Legend of Heroes
720 Degrees
720 Degrees