Users who own this game also own:

Border Zone
Border Zone
Ballyhoo
Ballyhoo
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land
Mega Man
Mega Man
Starcross
Starcross

Users who love this game also love:

Dr. Mario
Dr. Mario
Gun Nac
Gun Nac
Nectaris GB
Nectaris GB
Sagaia
Sagaia
Iron Commando: Kotetsu no Senshi
Iron Commando: Kotetsu no Senshi