Users who own this game also own:

Zork Nemesis
Zork Nemesis
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II
Diablo II
Zork I
Zork I
Zork II
Zork II

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Donkey Kong Land 2
Donkey Kong Land 2
Star Fox 64
Star Fox 64
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3