Users who own this game also own:

The Secret of Monkey Island
The Secret of Monkey Island
Fallout
Fallout
Dragonsphere
Dragonsphere
Flight of the Amazon Queen
Flight of the Amazon Queen
The Curse of Monkey Island
The Curse of Monkey Island

Users who love this game also love:

Turok 3: Shadow of Oblivion
Turok 3: Shadow of Oblivion
Shining Force
Shining Force
Yie Ar Kung Fu
Yie Ar Kung Fu
Tetris
Tetris
Mega Man 5
Mega Man 5