Users who own this game also own:

Fallout
Fallout
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Users who love this game also love:

Diablo
Diablo
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Dragon Warrior VII
Dragon Warrior VII
NiGHTS Into Dreams...
NiGHTS Into Dreams...
Tenchu: Stealth Assassins
Tenchu: Stealth Assassins