Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Fallout
Fallout
Diablo II
Diablo II
Deus Ex
Deus Ex
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction

Users who love this game also love:

Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne
Wasteland
Wasteland
The Bard's Tale II: The Destiny Knight
The Bard's Tale II: The Destiny Knight
Defenders of Oasis
Defenders of Oasis
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga