Users who own this game also own:

Deus Ex
Deus Ex
SimCity 2000
SimCity 2000
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Sims
The Sims
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII

Users who love this game also love:

Super Mario World
Super Mario World
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Streets of Rage II
Streets of Rage II
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
OutRun
OutRun