Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Wii Sports
Wii Sports
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee

Users who love this game also love:

Super Mario 64
Super Mario 64
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past