Users who own this game also own:

Tako no Marine
Tako no Marine
Sadamoto Yoshiyuki: Illustrations
Sadamoto Yoshiyuki: Illustrations
Light Crusader
Light Crusader
Trouble Shooter
Trouble Shooter
Wizardry: Knight of Diamonds - The Second Scenario
Wizardry: Knight of Diamonds - The Second Scenario

Users who love this game also love:

Zoids Saga DS: Legend of Arcadia
Zoids Saga DS: Legend of Arcadia
Advance Wars: Dual Strike
Advance Wars: Dual Strike
Kashiwagi Shigetaka no Top Water Bassing
Kashiwagi Shigetaka no Top Water Bassing
Arslan: The Warriors of Legend
Arslan: The Warriors of Legend
Al Unser Jr.'s Turbo Racing
Al Unser Jr.'s Turbo Racing