Users who own this game also own:

Worms
Worms
Eisei Meijin V
Eisei Meijin V
Tokyo Yamanote Boys Portable: Super Mint Disk
Tokyo Yamanote Boys Portable: Super Mint Disk
The Aka-Champion
The Aka-Champion
AI Shogi
AI Shogi