Users who own this game also own:

Dahna: Megami Tanja
Dahna: Megami Tanja
Soccer
Soccer
Sengoku Basara: Chronicle Heroes
Sengoku Basara: Chronicle Heroes
Gakuen Alice: DokiDoki Fushigi Taiken
Gakuen Alice: DokiDoki Fushigi Taiken
TV Superstars
TV Superstars