Users who own this game also own:

DS Dengeki Bunko: Iria no Sora, UFO no Natsu II
DS Dengeki Bunko: Iria no Sora, UFO no Natsu II
DS Dengeki Bunko: Allison
DS Dengeki Bunko: Allison
Shadow and Shadow
Shadow and Shadow
DS Dengeki Bunko: Inukami! feat. Animation
DS Dengeki Bunko: Inukami! feat. Animation
She, the Ultimate Weapon
She, the Ultimate Weapon