Users who own this game also own:

DS Dengeki Bunko: Iria no Sora, UFO no Natsu
DS Dengeki Bunko: Iria no Sora, UFO no Natsu
ONI Zero: Sengoku Ransei Hyakkaryouran
ONI Zero: Sengoku Ransei Hyakkaryouran
Ryu-Koku
Ryu-Koku
DS Dengeki Bunko: Iria no Sora, UFO no Natsu II
DS Dengeki Bunko: Iria no Sora, UFO no Natsu II
Shadow and Shadow
Shadow and Shadow