Users who own this game also own:

Kuroko Style
Kuroko Style
Puchi Novel: Zouyo no Nigatsu
Puchi Novel: Zouyo no Nigatsu
Arrow of Laputa: Kage Nashi Sensei to Kiron no Fuuken
Arrow of Laputa: Kage Nashi Sensei to Kiron no Fuuken
Pac-Man and the Ghostly Adventures 2
Pac-Man and the Ghostly Adventures 2
Dai Gyakuten Saiban: Naruhodou Ryuunosuke no Bouken
Dai Gyakuten Saiban: Naruhodou Ryuunosuke no Bouken