Users who own this game also own:

Mega Man X8
Mega Man X8
Moero Downhill Night
Moero Downhill Night
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Ace Combat 04: Shattered Skies
Ace Combat 04: Shattered Skies
Devil May Cry 2
Devil May Cry 2