Users who own this game also own:

Fushigi no Chronicle: Furikaerimasen Katsu Madewa
Fushigi no Chronicle: Furikaerimasen Katsu Madewa
Crazy Taxi
Crazy Taxi
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Harvest Moon 64
Harvest Moon 64
Mario Party
Mario Party

Users who love this game also love:

Fushigi no Gensoukyou: The Tower of Desire
Fushigi no Gensoukyou: The Tower of Desire
Dead or Alive 2
Dead or Alive 2
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Killer Instinct Gold
Killer Instinct Gold
Mega Man X4
Mega Man X4