Users who own this game also own:

Arcade Archives: Shanghai III
Arcade Archives: Shanghai III
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu Basic '98
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu Basic '98
Kattobi! Takuhai-Kun
Kattobi! Takuhai-Kun
Yakuza 5
Yakuza 5
Gin no Hebi, Kuro no Tsuki
Gin no Hebi, Kuro no Tsuki