Users who own this game also own:

Truxton
Truxton
Kouyasai
Kouyasai
Shining in the Darkness
Shining in the Darkness
Majo-Ou
Majo-Ou
Sega Ages 2500 Series Vol. 28: Tetris Collection
Sega Ages 2500 Series Vol. 28: Tetris Collection