Users who own this game also own:

Wolfenstein 3D
Wolfenstein 3D
Hexen: Beyond Heretic
Hexen: Beyond Heretic
Duke Nukem 3D
Duke Nukem 3D
Heretic
Heretic
Heretic II
Heretic II

Users who love this game also love:

Doom II
Doom II
Star Fox 64
Star Fox 64
The Revenge of Shinobi
The Revenge of Shinobi
Halo 2
Halo 2
Truxton
Truxton