Users who own this game also own:

Ecco the Dolphin: Defender of the Future
Ecco the Dolphin: Defender of the Future
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
WCW Nitro
WCW Nitro
Frogger 2: Swampy's Revenge
Frogger 2: Swampy's Revenge
Max Payne
Max Payne

Users who love this game also love:

Redneck Rampage Rides Again
Redneck Rampage Rides Again
American McGee's Alice
American McGee's Alice
Far Cry 2
Far Cry 2
Deus Ex
Deus Ex
Freelancer
Freelancer