Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Kart
Super Mario Kart

Users who love this game also love:

Final Fantasy III
Final Fantasy III
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Clock Tower
Clock Tower
Tales of Destiny
Tales of Destiny
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening