Users who own this game also own:

Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III
Deus Ex
Deus Ex
Half-Life 2
Half-Life 2
Worms
Worms

Users who love this game also love:

Abuse
Abuse
Battle Realms
Battle Realms
Duke Nukem II
Duke Nukem II
Legacy of Kain: Defiance
Legacy of Kain: Defiance
Penumbra: Black Plague
Penumbra: Black Plague