Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
DOA2: Hardcore
DOA2: Hardcore
Phantasy Star Online
Phantasy Star Online
Wild Arms
Wild Arms
Star Ocean: Till the End of Time
Star Ocean: Till the End of Time