Users who own this game also own:

Quiz $ Millionaire: Waku Waku Party
Quiz $ Millionaire: Waku Waku Party
Battle Princess of Arcadias
Battle Princess of Arcadias
Cocoto Kart Racer
Cocoto Kart Racer
Ikusa Megami Celeste no Iki Nariko Tsukuri Shinkon Seikatsu
Ikusa Megami Celeste no Iki Nariko Tsukuri Shinkon Seikatsu
Boxing
Boxing