Users who own this game also own:

Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Mega Man 8 Anniversary Edition
Mega Man 8 Anniversary Edition
Mighty Final Fight
Mighty Final Fight
Mega Man X4
Mega Man X4
Snake's Revenge
Snake's Revenge

Users who love this game also love:

Sonic Heroes
Sonic Heroes
Death by Degrees
Death by Degrees
Tekken 5
Tekken 5
Shin Bokura no Taiyou: Gyakushuu no Sabata
Shin Bokura no Taiyou: Gyakushuu no Sabata
Blue Dragon
Blue Dragon