Users who own this game also own:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Mega Man 2
Mega Man 2
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Super Mario 3D Land
Super Mario 3D Land
Dr. Mario
Dr. Mario

Users who love this game also love:

Pole Position
Pole Position
Hitori by Nikoli
Hitori by Nikoli
Jam Space: PocketStudio
Jam Space: PocketStudio
Conflict 2500
Conflict 2500
Action Henk
Action Henk