Users who own this game also own:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Wild Gunman
Wild Gunman
Super Mario 3D Land
Super Mario 3D Land
Lemmings
Lemmings
Mega Man 2
Mega Man 2