Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei
The Elder Scrolls III: Bloodmoon
The Elder Scrolls III: Bloodmoon
Daiteikoku
Daiteikoku
Legionwood: Tale of the Two Swords
Legionwood: Tale of the Two Swords
Agarest: Generations of War
Agarest: Generations of War