Users who own this game also own:

WarioWare: Touched!
WarioWare: Touched!
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Crack of Doom
Crack of Doom
NeuroVoider
NeuroVoider

Users who love this game also love:

Critter Round-Up
Critter Round-Up
Family Game Pack Royale
Family Game Pack Royale
Dancing with the Stars
Dancing with the Stars
Just Dance: Disney Party 2
Just Dance: Disney Party 2
Yahtzee
Yahtzee