Users who own this game also own:

Double Dragon II: The Revenge
Double Dragon II: The Revenge
High Seas Havoc
High Seas Havoc
NBA Jam Tournament Edition
NBA Jam Tournament Edition
F-22 Interceptor
F-22 Interceptor
Adventure Island
Adventure Island

Users who love this game also love:

Team Fortress 2
Team Fortress 2
Eternal Sonata
Eternal Sonata