Users who own this game also own:

FIFA: Road to World Cup 98
FIFA: Road to World Cup 98
Eko no Kids: Taga Tame Hi Kane Ha Naru
Eko no Kids: Taga Tame Hi Kane Ha Naru
Tokimeki Memorial 2 Taisen Puzzle-dama
Tokimeki Memorial 2 Taisen Puzzle-dama
Hakui Byakui Sei Renai Shoukougun RE: Theray
Hakui Byakui Sei Renai Shoukougun RE: Theray
Garou: Mark of the Wolves
Garou: Mark of the Wolves