Users who own this game also own:

World of Warcraft: Wrath of the Lich King
World of Warcraft: Wrath of the Lich King
Star Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars: Knights of the Old Republic
Half-Life 2: Episode One
Half-Life 2: Episode One
Thousand Arms
Thousand Arms
Batman: Arkham Asylum
Batman: Arkham Asylum