Users who own this game also own:

GoldenEye 007
GoldenEye 007
Konami GB Collection Vol. 3
Konami GB Collection Vol. 3
Oda Nobunaga: Haou no Gundan
Oda Nobunaga: Haou no Gundan
Kuusou Kagaku Sekai: Gulliver Boy
Kuusou Kagaku Sekai: Gulliver Boy
Mugen Senshi Valis
Mugen Senshi Valis