Users who own this game also own:

Mystical Ninja starring Goemon
Mystical Ninja starring Goemon
Family Jockey
Family Jockey
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 4 - Kami no Hitomi to Akuma no Heso
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 4 - Kami no Hitomi to Akuma no Heso
Final Fantasy II
Final Fantasy II
Tales of Fandom Vol. 1
Tales of Fandom Vol. 1