Game Box Shots

Actua Tennis (EU)
EU 1999
Actua Tennis (Zoo Classics) (EU)
EU 04/08/04

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.