Users who own this game also own:

Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex
Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Air Fortress
Air Fortress
Tiger-Heli
Tiger-Heli