Users who own this game also own:

Akabako 2
Akabako 2
Saigo no Yakusoku no Monogatari
Saigo no Yakusoku no Monogatari
Avadon: The Black Fortress
Avadon: The Black Fortress
Growlanser: Wayfarer of Time
Growlanser: Wayfarer of Time
Genso Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki
Genso Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki