Users who own this game also own:

Touhou Chireiden: Subterranean Animism
Touhou Chireiden: Subterranean Animism
Touhou Seirensen: Undefined Fantastic Object
Touhou Seirensen: Undefined Fantastic Object
Touhou Fuujinroku: Mountain of Faith
Touhou Fuujinroku: Mountain of Faith
Touhou Eiyashou: Imperishable Night
Touhou Eiyashou: Imperishable Night
Touhou Hisouten Soku
Touhou Hisouten Soku