Users who own this game also own:

Super Mario Land
Super Mario Land
Mega Man 5
Mega Man 5
The Lion King
The Lion King
Wing Commander
Wing Commander
Bomberman Blitz
Bomberman Blitz