Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Dr. Mario 64
Dr. Mario 64
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Chrono Trigger
Chrono Trigger

Users who love this game also love:

Dead or Alive
Dead or Alive
Last Bronx
Last Bronx
NFL 2K
NFL 2K
Seaman
Seaman
Daytona USA
Daytona USA