Users who own this game also own:

Super Metroid
Super Metroid
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
WWF Wrestlemania 2000
WWF Wrestlemania 2000
Metroid Prime
Metroid Prime