Users who own this game also own:

Half-Life: Opposing Force
Half-Life: Opposing Force
MechWarrior 2: 31st Century Combat
MechWarrior 2: 31st Century Combat
Metroid Prime
Metroid Prime
XIII
XIII
Mega Man 6
Mega Man 6