Users who own this game also own:

Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Diablo
Diablo
True Love '95
True Love '95
Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Tekken
Tekken