Users who own this game also own:

Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Airline Tycoon
Airline Tycoon
The Sims 2 University
The Sims 2 University
The Sims 2
The Sims 2
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version

Users who love this game also love:

Disney's DuckTales
Disney's DuckTales
Emergency: Fighters for Life
Emergency: Fighters for Life
Disney's Chip 'n Dale: Rescue Rangers
Disney's Chip 'n Dale: Rescue Rangers
Mega Man 3
Mega Man 3
Mega Man 4
Mega Man 4