Users who own this game also own:

The Sims 2 University
The Sims 2 University
The Sims 2: Open for Business
The Sims 2: Open for Business
The Sims 3
The Sims 3
The Sims 2
The Sims 2
The Sims 2 Apartment Life
The Sims 2 Apartment Life

Users who love this game also love:

SimCity 3000 Unlimited
SimCity 3000 Unlimited
Tap Tap Coldplay 1.1 - 13 Tracks
Tap Tap Coldplay 1.1 - 13 Tracks
Touhou Eiyashou: Imperishable Night
Touhou Eiyashou: Imperishable Night
Disgaea: Hour of Darkness
Disgaea: Hour of Darkness
AoiShiro
AoiShiro