Users who own this game also own:

Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
The Sims 2 University
The Sims 2 University
Pokemon Gold Version
Pokemon Gold Version
The Sims 2
The Sims 2
The Sims 2: Open for Business
The Sims 2: Open for Business

Users who love this game also love:

Emergency: Fighters for Life
Emergency: Fighters for Life
Championship Manager Season 01/02
Championship Manager Season 01/02
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Disney's DuckTales
Disney's DuckTales
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version