Users who own this game also own:

Far Cry
Far Cry
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Hitman 2: Silent Assassin
Hitman 2: Silent Assassin
Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas

Users who love this game also love:

Street Fighter Alpha 2
Street Fighter Alpha 2
Virtual Pro Wrestling 2: Oudou Keishou
Virtual Pro Wrestling 2: Oudou Keishou
NBA 2K14
NBA 2K14
Super C
Super C
Super Street Fighter II Turbo
Super Street Fighter II Turbo