Users who own this game also own:

Doki Oki
Doki Oki
Chee-Chai Alien
Chee-Chai Alien
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb
Izumo Complete
Izumo Complete
Pop'n Music
Pop'n Music